Vážení rodičia,

Riaditeľka MŠ Miloslavov Vám oznamuje, že dňa 22.12.2023 bude deťom MŠ Miloslavov poskytnuté riaditeľské voľno v súlade s § 150 ODS. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon). Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodov organizačných a prevádzkových.