Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás vo štvrtok 2.9.2021 v našej materskej škole.
Vítame aj nových škôlkarov a prinášame Vám zopár základných informácii :
Prevádzková doba MŠ Miloslavov je 6.30 – 17.00 hod.
Príchod detí je od 6.30 do 8.00 hod.
Pre dieťa si môžete prísť od 15.00 do 17.00, (resp. okolo 12.00 po dohode s pani učiteľkou.)
Každé dieťa má svoju skrinku v šatni označenú menom a priezviskom, prezuje sa, v skrinke si necháva náhradné oblečenie.

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa vo svojej triede pani učiteľke, pri prvom nástupe v novom školskom roku a v prípade ak je neprítomné v MŠ tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
a taktiež treba odovzdať v prvý deň Zápisný lístok pre Školskú jedáleň:

Zápisný lístok pre rok 2021-2022

a prefotený preukaz poistenca
(preukaz poistenca platí pre nové detičky a v prípade zmeny zdravotnej poisťovne)

Nakoľko každé dieťa reaguje na proces adaptácie inak, pedagóg môže navrhnúť skrátenie pobytu dieťaťa v materskej škole.

Čo bude škôlkar potrebovať v MŠ:

  • Pyžamo
  • Prezuvky
  • Hygienické potreby – 2x ročne: krabicu hygienických vreckoviek, podložky do postieľky (po dohode s pani učiteľkou),         hrebeň
  • Náhradné oblečenie do skrinky

„ Označ mi to mamka prosím mojim menom „

 

Prostredníctvom emailu dostanete nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:

  • evidenčný lístok (obdržíte v MŠ)
  • splnomocnenie o prebratí dieťaťa inou osobou
  • adaptačný hárok
  • informovaný súhlas