Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné priniesť iba v prípade, ak dieťa nebolo prítomné v MŠ tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).