Mikuláš | Poproč | Oficiálne stránky obce

MIKULÁŠ do našej MŠ zavíta dňa 6.12. (časť Alžbetin Dvor Centrálna), 7.12. (časť Miloslavov Lipový park a Kultúrny dom a Bottova ulica)

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
ka
ždý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty ve
ľký svätý,
ka
ždý rok myslievaš na dobré deti!