Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
ka
ždý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty ve
ľký svätý,
ka
ždý rok myslievaš na dobré deti!

MIKULÁŠ do našej MŠ zavíta  8.12.2023 (piatok).