Vážení rodičia, preposielame informácie k dotácii na budúci školský rok, jedná sa o prihlásenie na  obdobie od 1.9.2023 do 31.12.2023 (viď Usmernenie v prílohe).

MŠ – dotácia vo výške 1,40 Eur  na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed:

 a.) pre deti v poslednom ročníku ak rodič, alebo  fyzická osoba alebo zariadenie, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu písomne požiada o dotáciu ( žiadosť v prílohe ). V prípade detí z UA prosím napísať, že ide o dieťa z Ukrajiny.

b.) deti okrem detí v poslednom ročníku ( mladšie deti_  2-5) ak žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima _ treba doložiť doklad

Žiadosti na dotáciu je potrebné odovzdať na OÚ p. Skákalovej na adresu:
Obecný úrad Miloslavov
Eva Skákalová
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

Prílohy:
Usmernenie

Žiadosť