Mačičky spolu s deťmi spoznajú, ktorá ruka je pravá a ktorá ľavá. Ktorá noha je pravá, ktorá ľavá. Ktorým smerom ísť doľava a ktorým doprava. A že slovo doprava má viacero významov. Viete akých?  Zahráme sa na dopravné prostriedky a nezabudneme si vyčistiť zuby. Ako to spolu súvisí môžete vidieť v detskom predstavení Mici a Mňau : Doprava či doľava? v našej MŠ:
13.2. pondelok 9:30 M – Lipový park;
14.2. utorok 9:30 AD-Centrálna;
15.2. streda 9:30 AD-Bottova