Materská škola Miloslavov sa od 26.10.2020 bude riadiť usmerneniami aktualizovanými dňa 23.10.2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, uvedenými v nasledujúcej prílohe:
Manuál pre materské školy 23.10.2020