Materská škola Miloslavov sa od 12.10.2020 bude riadiť novými usmerneniami, ktoré nariadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, uvedenými v nasledujúcej prílohe:
Aktualizované protiepidemické opatrenia pre MŠ