Najnovšie aktuality a oznamy nájdete na webovej stránke – EduPage našej materskej školy:
https://msmiloslavov.edupage.org/