Vážení rodičia, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyrábame s deťmi pohľadnice pre starých rodičov a pre dôchodcov z obce, ktorí nemajú príbuzných. Nielen v októbri, ale po celý rok sa snažíme viesť deti k úcte starším, nakoľko sa celkovo v spoločnosti vytráca sociálne cítenie. Pri tejto príležitosti Vás prosíme o spoluprácu tým, že prinesiete adresu starých rodičov. Každé dieťa vyrobí v triede jednu pohľadnicu, ktorú spoločne s učiteľkou pošlú poštou a pre druhých starých rodičov vyrobíte pohľadnicu spolu s deťmi vy. Adresu prosíme priniesť učiteľkám v triede (neposielať ju e-mailom).
adresy_st_rodicov