3. STRETNUTIE EDUKAČNÉHO PROGRAMU VESELÉ ZÚBKY
ŠTVRTOK 11.1.2024
DOOBEDA V MATERSKEJ ŠKOLE – LIPOVÝ PARK

Téma: ROZLÍŠIŤ POTRAVINY,
KTORÉ ZUBOM ŠKODIA A KTORÉ NIE

Príloha – plagát :
3.téma ROZLÍŠIŤ POTRAVINY