MDD v MŠ 2.6.2022

2.6.2022 oslávime v našej MŠ Medzinárodný Deň Detí.

Detičky sa môžu tešiť na CirKusKus,

ktorý im zahrá cirkusovú rozprávku a potom ich naučí pár žonglérskych fígľov.

O pitný režim, občerstvenie a sladkú odmenu bude samozrejme postarané tiež.

Rodičov poprosíme, aby detičkám obliekli športové oblečenie i športovú obuv (a do skriniek určite pribalili aj náhradné oblečenie).
MDD 2022

Deň rodiny pre MŠ časť Alžbetin Dvor na Centrálnej ulici 25.5.2022

Rodičia naši milí, 25.5.2022

oslávime spolu

DEŇ RODINY. O 15:30 hod. sa na škôlkarskom dvore stretneme

a hneď so super

programom začneme.

Na štyroch stanovištiach si ako rodinka zasúťažíte a potom to na DISCO PARTY (so Simi Lelkes a Mimoňom) tancom roztočíte.

Podávať sa malé občerstvenie určite bude, nepohrdneme však ani koláčikom čo doma upečiete v kľude.

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

 Prosíme rodičov, ktorí sa akcie zúčastniť nemôžu či nechcú, aby si svoje deti vyzdvihli do 16tej hodiny v zbernej triede MŠ – Včielky. Ďakujeme za pochopenie.
AD Deň rodiny 2022

 

Deň rodiny pre MŠ časť Miloslavov (Mravčeky, Sovičky, Mackovia) 17.5. 2022

Rodičia naši milí, 17.5.2022

oslávime spolu

DEŇ RODINY. O 15:30 hod. sa na škôlkarskom dvore stretneme

a hneď so super

programom začneme.

Na troch stanovištiach si ako rodinka zasúťažíte a potom to na DISCO PARTY (so Simi Lelkes a Mimoňom) tancom roztočíte.

Podávať sa malé občerstvenie určite bude, nepohrdneme však ani koláčikom čo doma upečiete v kľude.

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

M Deň rodiny 2022 časť Miloslavov

 

Návšteva predškolákov v Základnej škole Miloslavov

Dňa 21.4.2022 (štvrtok) navštívia predškoláci – budúci prváci z tried Srdiečka, Rybky, Včielky, Sovičky a Mackovia Základnú školu Miloslavov, aby sa zoznámili s prostredím, ktoré ich privíta na zápise do Základnej školy Miloslavov dňa 23.4.2022 (sobota) v čase od 8.00 do 13.00 hod.

 

Veľkonočné sviatky

Zobraziť zdrojový obrázok

Malý zajko v tráve čupí,

sleduje ako jar sa budí.

Všetko živé raduje sa,

na Veľkú noc hotuje sa.

Privítajme sviatky jari,

nech sa všetkým dobre darí.

KRÁSNE VEĽKONOČNÉ SVIATKY PRAJE CELÝ KOLEKTÍV

MŠ MILOSLAVOV

Pokračovanie povinného predškolského vzdelávania

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania:

Povinné  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  trvá  jeden  školský  rok.  Ak  dieťa po dovŕšení  šiesteho  roka  veku  nedosiahne  školskú  spôsobilosť,  riaditeľ  materskej  školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  v materskej škole na základe :
1. písomného  súhlasu  príslušného zariadenia  poradenstva  a  prevencie (CPPPaP Senec)

2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast

3.  s informovaným súhlasom rodiča

4. žiadosťou rodiča o pokračovanie predprimárneho vzdelávania

Rozhodnutie  o pokračovaní  plnenia  povinného  predprimárneho  vzdelávania na základe žiadosti rodiča, riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne  po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča.