Adresa:
Materská škola Miloslavov
Centrálna ulica 87/9
90042 Miloslavov – Alžbetin Dvor

Telefónne čísla MŠ:
časť Alžbetin Dvor: 
t.č. 02/ 45 987 225
0907 711 844 (slúži na odhlásenie dochádzky)
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania) 

časť Miloslavov:
0907 711 845 (slúži na odhlásenie dochádzky)
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania)

časť Bottova ulica:
0908 939 553
0907 711 831 (slúži na odhlásenie zo stravovania)

 

emailová adresa materskej školy:
msmiloslavov@gmail.com

emailová adresa školskej jedálne:
sj@miloslavov.sk

pani riaditeľka Bc. Monika Neupauerová:
monika.neupauerova@msmiloslavov.sk