MŠ MILOSLAVOV  2018/2019

TÉMA                                                                                         PODTÉMA

September:

 

Vitaj v škôlke

 

 1. Moji noví kamaráti /3.9.-7.9./- mená, značky ,hračky
 2. Ja a moja MŠ  /10.9.-14.9./- orientácia v mš, interiér, exteriér, mená zamestnancov, profesie, stolovanie, sebaobslužné práce,
 3. Môj deň  /17.9.-21.9./- režim dňa, rozdiely doma a v MŠ, pravidlá
 4. Bezpečne v škôlke i v okolí  /24.9.-28.9./ bydlisko, okolie mš, pravidlá cestnej premávky,  orientačné body v okolí,
 
Október:

 

Čarovná jeseň

 

 1. Jeseň v ovocnom sade   /1.10.-5.10./- ovocie, poznať a rozlíšiť exotické ovocie,  ovocné stromy, spracovanie
 2. Na poli a v záhrade   /8.10.-12.10./- zelenina, zaváranie, žatva. poľnohospodárske rastliny a stroje, náradie
 3. Prišla jeseň  /15.10.-19.10./- jeseň, ročné obdobie stromy, plody, kríky, rôzne prírodné materiály, počasie.
 4. Les a lesné zvieratá/22.10.-26.10/- les, lesné zvieratá, huby, technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb
 5. Moji milí starkí  /29.10.-2.11./- úcta k starším, prosociálne a empatické správanie...Jesenné prázdniny
 
November:

 

V zdravom tele zdravý duch

 

 1. Moje telo  /5.11.-9.11./ / základné vonkajšie a vnútorné orgány, oblečenie
 2. Moje zmysly  /12.11-16.11/ zmyslové vnímanie, zmysly
 3. Zdravo sa stravujem  /19.11.-23.11./ zdravá strava, choroby, lekárska starostlivosť, prevencia.-
 4. Moje zúbky  /26.11.-30.11./ zuby, ústna hygiena, starostlivosť
 
December:

 

Čas vianočný

 

 1. Privítanie Mikuláša  /3.12.-7.12./- Mikuláš, oslava , výzdoba
 2. Od Barborky  po Vianoce /10.12.-14.12./- tradície, advent, zvyky
 3. Vianočné dielne  /17.12.-21.12./ tvorenie, pečenie, besiedky, pozdravy, darčeky, pošta pre Ježiška,
 
Január :

 

Čaro zimy

 

 1. Rok má 12 mesiačikov /7.1.-11.1./ /kalendár, časové vzťahy, striedanie časových úsekov , dni v týždni
 2. Zimné kráľovstvo /14.1.-18.1./ zima- ročné obdobie, obliekanie, otužovanie, šport
 3. Zvieratká a vtáčiky v zime /21.1.-25.1./ starostlivosť a ochrana, prezimovanie, potrava, stopy v snehu/
 4. Moje ruky objavujú /28.1.-1.2//tvary, pokusy, vynálezy elektrina, magnetizmus, materiály, ...ako to funguje? elektr.hračky, chápanie súvislostí medzi živou a neživou prírodou pri výrobe rôznych predmetov
 
Február:

 

Svet okolo nás

 

 1. Fašiangy  /4.2.-8.2./ tradície, karneval, masky
 2. Čím budem?  /11.2.-15.2./ povolania, kvízy, overovanie vedomostí, škola
 3. Nasadať ideme /18.2.-22.2./ dopravné prostriedky, značky, /
 4. Vesmír očami detí /25.2.-1.3./  Vesmír, planéty, deň a noc, mimozemšťania...jarné prázdniny
 
Marec:

 

Kamarátka kniha

 

 1. Z rozprávky do rozprávky  /4.3.-8.3./ rozprávkové postavy, bájky, dobro a zlo, dramatizácie rozprávok,  divadlo, synonymá, homonymá, antonymá
 2. Kniha – náš kamarát /11.3.-15.3./ knihy, manipulácia, výroba, predčitateľská gramotnosť, pestovať vzťah ku knihe, knižnica v MŠ a doma,
 3. Jar k nám prišla/18.3.-22.3./ pozorovať, bádať  a hľadať  prvé zmeny v prírode, jar,počasie ,obliekanie
 4. Od semienka k rastlinke  /26.3.-30.3./ jarné kvety, sadenie, starostlivosť
 
Apríl:

 

Chránime našu Zem

 

 1. Farebný svet  /1.4.-5.4./ farby, svetadiely
 2. Veľkonočné tvorenie/8.4.-12.4./
 3. Veľká noc – sviatok jari  /15.4.-19.4./  tradície, zvyky./...veľká noc
 4. Ježko Separko chráni  našu Zem/22.4.-26.4./ recyklovanie odpadu, ochrana zdrojov, deň zeme, ochrana prírody , prírodné katastrofy
 
Máj:

 

Srdce dokorán

 

 1. Rodina je dom  /28.4.-2.5./ členovia rodiny, rodostrom, vzťahy,  zvieratá  a mláďatá
 2. Moja mama  /6.5.-10.5./ práca mamy a otca v domácnosti, starostlivosť o bábätko, bezpečnosť doma
 3. Slovensko –môj domov /13.5.-17.5./ spoznávať svoju vlasť, štátne symboly, hlavné mesto, mapa
 4. My sme malí muzikanti /20.5.-24.5./ hudobné nástroje aj netradičné nástroje , tanec, folklór,
 5. Voda a všetko okolo nej /27.5.-31.5./ význam vody, kolobeh vody, vodné zdroje, šetrenie, vodné živočíchy, rieky, potoky, moria,
Jún:

 

Leto plné zábavy

 

 1. MDD- týždeň plný zábavy /3.6.-7.6./ detské hry, multikultúra, život detí v rôznych krajinách, pozitívne vzťahy medzi deťmi, empatia, Identita dieťaťa, práva, tolerancia, medziľudské vzťahy,
 2. Čo sa skrýva v tráve  /10.6.-14.6./ hmyz, lúčne kvety, včely, motýle/
 3. Zvieratká v ZOO  /17.6.-21.6. exotické zvieratá, život, starostlivosť /
 4. Je tu leto  /24.6.-28.6./ leto- ročné obdobie, charakteristika, strávenie prázdnin- dovolenky, výlety, rozlúčka

Prázdniny v MŠ- Júl

Radi šantíme:     Hry, pohybové aktivity, otužovanie, rozprávanie,

Posledné dni v MŠ:    Konštruovanie, estetické činnosti, kreslenie, maľovanie, hudobné aktivity, prosociálne aktivity