Aktuálny jedálny lístok nájdete v prílohe nižšie:
JL od 141019 do 181019

JL od 211019 do 251019