Aktuálny jedálny lístok nájdete v prílohe nižšie

JL od01072019 do 04072019

JL od08072019 do 12072019