Rada školy

Zástupcovia rodičov

Ing. Gustáv Kušnír, člen za rodičov

Zástupcovia pedagogických pracovníkov Mgr. Zlata Ottmárová, člen za pedagogických  zamestnancov
Jana Bakošová, člen za pedagogických  zamestnancov
Zástupca nepedagogických pracovníkov  
Zástupcovia zriaďovateľa Kvetoslava Jašurová, člen delegovaný zriaďovateľom

Hana Pokorná, člen delegovaný zriaďovateľom

Alena Černayová, člen delegovaný zriaďovateľom
Mária Mináriková, člen za zriaďovateľa