Lampiónový sprievod – zmeny a náhradný termín

Milí rodičia, vzhľadom k nepriaznivému počasiu sme dnes lampiónový sprievod zrušili . Sprievod sa uskutoční zajtra, t.j. vo štvrtok 7.11.2019 o 17:00, ale zmeníme stretnutie a trasu: stretneme sa v MŠ Alžbetin Dvor, prejdeme sa po dedine, po chodníkoch a skončíme na futbalovom ihrisku, kde deti budú mať odmenu a teplý čaj. Nakoľko zajtrajšia predpoveď nám tiež nepraje- doobeda má pršať, tak sme zmenili trasu, aby sme sa nemuseli brodiť blatom cez pole. Za pochopenie ďakujeme a dúfame, že nás táto malá nepríjemnosť neodradí od pekného zážitku.  

Lampiónový sprievod – zrušený

Vážení rodičia, milé deti,
pre nepriaznivé počasie sa Lampiónový sprievod neuskutoční. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie

 

Zasadnutie Rady školy pri MŠ Miloslavov

Podpredseda Rady školy zvoláva zasadnutie Rady školy pri MŠ Miloslavov, ktoré sa uskutoční v pondelok 4.11.2019 o 17,30 v priestoroch Obecného úradu s nasledovným programom:

  1. Voľba predsedu Rady školy;
  2. Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019

Doplňujúce voľby do Rady školy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že doplňujúce voľby do Rady školy pri MŠ Miloslavov sa uskutočnia dňa 25.10.2019 v čase od 6:30 do 8:30hod. v priestoroch materskej školy- ako v časti Alžbetin Dvor, tak aj v časti Miloslavov.

Logopedická depistáž ďalší termín

Vážení rodičia,
dňa 17.10.2019 prebehne logopedická depistáž pre prihlásené deti z MŠ časť Miloslavov a pre prihlásené deti z MŠ časť Alžbetin Dvor, ktoré sa dňa 27.09.2019 pre chorobu nemohli zúčastniť logopedickej depistáže.

Prihlášky na krúžky v Materskej škole

Vážení rodičia,
svoje deti môžete podľa záujmu prihlásiť na krúžky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:
Kreatívne dielničky (platí pre časť Alžbetin Dvor) a Tanečná (obidve časti) v triede, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Anglický jazyk na internetovej stránke (bližšie info v časti Aktuality, resp. v časti Krúžky).

Logopedická depistáž

Vážení rodičia,

dňa 27.09.2019 bude v Materskej škole Miloslavov (obidve časti) počas dňa prebiehať bezplatná logopedická depistáž, ktorej sa zúčastnia iba Vami prihlásené deti. Rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa zúčastnilo logopedickej depistáže, sú povinní priniesť pani učiteľkám na triede Prihlášku, Súhlas s vyšetrením a Čestné vyhlásenie pre zber údajov.

Tlačivá nájdete na tejto webovej stránke v časti: Dokumenty a tlačivá na stiahnutie (sú to dve prílohy).

Ďakujeme