prevádzková doba v časti Alžbetin Dvor:     6:30 – 17.00
 prevádzková doba v časti Miloslavov:          6:30 – 17.00
(príchod detí ráno do 8.00 hod, poobede si môžete prísť pre deti od 15.00)

riaditeľka Materskej školy Miloslavov: Bc. Monika Neupauerová

učiteľky v časti Alžbetin Dvor v šk. roku 2018/2019:
1.trieda Zajkovia:   Silvia Franeková, Mgr. Monika Görözdösová
2. trieda Lienky:     Gabriela Morová, Nadežda Šarközyová
3. trieda Žabky:      Daša Janatová, Mária Pažitnajová
4.trieda Slniečka:   Emília Kondrátová, p.učiteľka Mária
5. trieda Srdiečka: Mgr. Jana Krnáčová, Monika Ambrózaiová
6. trieda Včielky:    Bc. Monika Neupauerová, Bc. Zlata Ottmárová
7. trieda Rybky:     Ing. Lenka Wolkerová, Mgr. Katarína Hegyiová

učiteľky v časti Miloslavov:
trieda  Mravčeky:   Andrea Mrvová, Jana Bakošová
trieda  Sovičky:      Mgr. Zdenka Muráňová, Jana Chorvatovič

nepedagogický personál v časti Alžbetin Dvor:    Katarína Talajková, Marta Némethová, Katarína Lomjanská

nepedagogický personál v časti Miloslavov:          Mária Šulíková

Školská jedáleň:
Vedúca kuchyne: Dana Adamková
Hlavná kuchárka: Mária Balogová
Pomocná sila ŠJ: Zuzana Matusová
Pomocná sila ŠJ: Mária Dosedelová
Pomocná sila ŠJ: Michaela Goláková