Krúžky

  • Tanečná
  • Angličtina
  • Výtvarný krúžok - tvorivé dielničky
  • Spevácky krúžok

Minni Dance School

 Krúžok vedie: Mgr.Andrea Bitarová v MŠ vždy vo štvrtok

Angličtina - miestna časť Alžbetin Dvor

ANGLIČTINA
Začíname: 1.10.2018
Budeme sa stretávať:

PONDELOK,STREDA
9.00 - 9.30 slniečka, srdiečka
9.30 - 10.00 rybky, včielky

Prihlásenie do kurzu je možné do 24.9.2018 na:
ad.ajaj.sk

Cena: 45€ (30 vyučovacích hodín)
Na všetky deti sa teší Vaša angličtinárka

www.ajaj.sk  0905 757 296

Angličtina - miestna časť Miloslava

ANGLIČTINA

Začíname: 1.10.2018

Budeme sa stretávať:

PONDELOK,STREDA 8.15 - 8.45

Prihlásenie do kurzu je možné do 24.9.2018 na:
miloslava.ajaj.sk

Cena: 45€ (30 vyučovacích hodín)
Na všetky deti sa teší Vaša angličtinárka

www.ajaj.sk 0905 757 296

Krúžok prebieha v MŠ časť Alžbetin Dvor.