Materská škola Miloslavov – trieda Sovičky a Mravčeky  sa v máji zúčastnili  na vernisáži detských prác s témou „Mamine dlane“ v MŠ Hrdličkova 17, na Kramároch v Bratislave. Vernisáž organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu, región Bratislava. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom, ktoré reprezentovali Materskú školu Miloslavov.