Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo v MŠ anglický jazyk, prečítajte si informácie v priloženej prílohe podľa časti MŠ:

ad – časť Alžbetin Dvor

Miloslava – časť Miloslavov